Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

NACE Rev2 kód: M.70.22

Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategie společnosti a organizační plánování, reorganizace podnikových procesů, efektivní řízení, snížení nákladů a ostatní finanční záležitosti; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů; kompenzace a penzijní strategie; plánování výroby a plánování kontrol. Tyto služby poskytované podnikům a jiným organizacím mohou obsahovat poradenství, poučení a praktickou podporu týkající se:

Vyloučení

N:

Vrchní kategorie

Kategorie, ve stejné úrovni

M.70.21: Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
M.70.22: Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Změnit jazyk

BG: Консултантска дейност по стопанско и друго управление
CZ: Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
DA: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
DE: Unternehmensberatung
EE: Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
EL: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
EN: Business and other management consultancy activities
ES: Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
FI: Muu liikkeenjohdon konsultointi
FR: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
HR: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
HU: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
IT: Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale
LT: Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
LV: Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
MT: Negozju u attivitajiet oħra ta' konsulenza dwar ġestjoni
NL: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
NO: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
PL: Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe
PT: Actividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão
RO: Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
RU: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
SK: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
SV: Konsultverksamhet avseende företags organisation
TR: İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri